Kulturrom har fått tildelt 10 ekstra millioner kroner og utlyser en ny ordning, Restart kulturrom. Disse midlene skal støtte gode tiltak som kan få publikum og utøvere tilbake til landets kulturrom.

Langsiktig investering

Ordningen skal gi kulturlivet mulighet til å saste på utbedringer og kompetansebygging som styrker feltet inn i den påbegynte gjenåpningsfasen.

Søkerne definerer sitt behov

Restartmidlene lyses ut på en måte der aktørenes egne erfaringer gjennom pandemien vil forme hvordan midlene blir brukt. Det kan søkes om midler til å tilrettelegge rom for å bedre sikten til publikum, tiltak for rekruttering innen sceneteknisk bransje eller noe helt annet.

Det er lagt opp til at søkerne i stor grad kan beskrive sitt behov, slik at midlene får størst mulig positiv effekt. Vi vet at kulturaktørene har travle dager og har derfor laget et søknadsskjema som skal være enkelt å fylle ut. Med rask saksbehandling og utbetaling av midlene, skal det være mulig å gjennomføre tiltakene på svært kort tid.

Ser fram til å fordele midlene

Kulturrom håper å få inn mange gode søknader til ordningen og at dette kan fylle et behov for langsiktig planlegging for feltet. Midler til å investere i lokaler og kompetanse vil være viktig for å få kulturlivet på beina igjen – og vi setter stor pris på at Kulturrom har fått ansvar for å forvalte disse ekstra midlene.

Igjennom pandemien har landets arrangører lært mye om hva som fungerer og funnet nye måter å gjøre ting på. Disse erfaringene har synliggjort noen nye behov som nå kan stimuleres gjennom den nye ordningen.

Kulturaktører over hele landet har omstilt seg og tilpasset seg gjennom pandemien. Og noen lokaler har vært helt stengt. Det har i alle tilfeller blitt gjort mange erfaringer – og med midler til å gjøre forbedringer håper vi at mange av disse erfaringene nå kan bli snudd til noe positivt.

 

Les mer og søk her: http://www.kulturrom.no/tilskuddsomraader/restart/