Det kan søkes støtte til:

- Faste kulturminner

- Fartøy og båter

- Sikringstiltak

- Fagseminar

- Rullende og bevegelige kulturminner

- Formidling

Link til søknadsskjema; https://soknadssenter.kulturminnefondet.no/Hjem/Forsiden