Målgruppe:

Alle ansatte i kommunene som jobber inn mot kulturfeltet: administrativ ledelse, bibliotek, spillemidler, kulturskole, Ung Kultur Møtes, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, utsmykking, kulturminne, kulturhus osv. Webinaret er også relevant for frivillig lag og organisasjoner som har hus som brukes til kulturaktiviteter, eller for dere som har kirkebygg som brukes til kulturformål.

Mer informasjon og lenke til påmelding: http://romforkultur.tromsfylke.no/aktivitet/webinar-om-rom-for-kultur-en-ressurs-i-utbedringen-av-kulturarenaer-i-troms-og-finnmark/?instance_id=141

 

VELKOMMEN!