Krisesentrene følger smittevernreglene og har ikke vært omfattet av nedstenging av tilbudet. Myndighetene har opprettet en nettportal, dintutvei.no, for informasjon om hjelpetilbudet til voldsutssatte og voldsutøvere, samt om kommunenes krisesentertilbud. Informasjonsteksten er oversatt til en rekke språk og finnes på denne lenken: https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/248-krisesenter-omtale

Tjeldsund kommune samarbeider med Harstad, Kvæfjord og Ibestad kommuner om krisesentertilbud for kvinner og for menn. Krisesenteret er lokalisert i Harstad kommune. Krisesenteret har åpent hele døgnet hver dag hele året, telefon for kvinner 991 61 92, og telefon for menn 902 62 515. E-post: krisesenteret@harstad.kommune.no. For mer informasjon, se https://www.harstad.kommune.no/harstad-krisesenter.187811.no.html.