Grunnvaksinasjon

Dersom du har hatt korona, trenger du kun 1 dose vaksine for å være grunnvaksinert.

Dersom du ikke har hatt korona, trenger du 2 doser grunnvaksinasjon.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar trenger 3 doser grunnvaksinasjon.

 

Oppfriskningsdose

For de fleste blir den første oppfriskningsdosen deres 3.dose.

Det gjelder:

  • Grunnvaksinerte over 45 år
  • De mellom 18-64 år som tilhører risikogrupper
  • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Alle friske mellom 18-64 år kan også motta 1 oppfriskningsdose, men her foreligger det ikke en anbefaling fra helsemyndighetene.

For personer med nedsatt immunforsvar vil den 1. oppfriskningsdosen være deres 4. dose.

Personer over 65 år som tidligere har tatt 1 oppfriskningsdose, anbefales nå å ta ytterligere 1 oppfriskningsdose, uavhengig om de siden forrige vaksine har gjennomgått koronasykdom. Det bør gå minst 4 måneder mellom de 2 oppfriskningsdosene.

Personer 18-64 år med underliggende sykdommer og helsepersonell:

Myndighetene har foreløpig ikke kommet med anbefaling om 2. oppfriskningsdose for personer under 65 år med underliggende sykdommer.

Helsepersonell vil foreløpig ikke tilbys 2. oppfriskningsdose, da beskyttelsen hovedsakelig er mot alvorlig sykdom hos den som vaksineres.

 

Marie Helene Jørgensen
Kommuneoverlege