1. 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdom

Følgende sykdommer/ helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som medfører bruk av høydose- inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste år
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35kg/m2 eller høyere
 • kronisk hjerte og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjon

2. 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Følgende sykdommer/ helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp:
 
 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/ "Fontan-barn")
 • alvorlig lungesykdom (f.eks cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
 • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege 

3. Gravide

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

4. Alle over 65 år

Alle som er 65 år eller eldre anbefales å ta fjerde dose med koronavaksine

Timebestilling

Vaksinen bestilles digitalt på Helseboka, eller ved å ringe apoteket på tlf 77 08 88 00.

Vaksineringen gjennomføres på Vitusapotek på Evenskjer.

Dersom du er i risikogruppen oppfordrer vi til at du tar med dokumentasjon. Eksempel kan være en resept, epikrise eller annet skriv fra lege/ sykehus.

 

Her finner du oppdatert informasjon fra Helsenorge om koronavaksine.