Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

 

Fra torsdag kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

 

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

 

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

 Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen

 

Fra 24. juni kan man også ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til sin folkeregistrerte adresse. Se mer informasjon under.

 

Det er mange som tar kontakt for bistand. For at personer som ikke har andre alternativer skal få hjelp, anbefales det at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat gjør det.

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Hvis du likevel ønsker en utskrift ber vi om at du ordner dette selv.

 

 

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag:

  • Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  • Ring informasjonstelefonen for korona:

Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.

Fra Norge: 815 55 015

Fra utlandet: +47 21 89 80 42

 

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i Helfos system, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

 

Hvis du har gyldig koronasertifikat, blir dette sendt til deg per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ antigen hurtigest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

 

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen