Kommunestyremøtet sendes direkte og du kan følge møtet ved å klikke på denne lenken:

Kommunestyremøte 25.10.2023


Følgende saker skal til behandling:

 

Sak nr. Sakstittel

70/23

Godkjenning av kommunestyrevalget i Tjeldsund kommune 

71/23

Valg av formannskap for perioden 2023-2027

72/23

Valg av ordfører for perioden 2023-2027

73/23

Valg av varaordfører for perioden 2023 -2027

74/23

Valg av kontrollutvalg for perioden 2023-2027

75/23

Valg av planutvalg for perioden 2023-2027

76/23

Valg av valgutvalg for perioden 2023-2027

77/23

Valg til KS' fylkesmøte

78/23

Valg av representanter til KomRev NORD

79/23

Valg av representanter til Hålogalandsrådet

80/23

Valg av kommunens representant til Hålogaland Ressursselskap IKS

81/23

Møteplan 2023 - Kommunestyret og formannskapet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksdokumenter finner du på vår hjemmeside under Politikk - Møteplan.