Saksliste:

 

 

PS

105/20

Orienteringer/drøftinger

PS

106/20

Forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Tjeldsund kommune

PS

107/20

Aktivitetsplan 2021-2023 tospråklighetsmidler Tjeldsund kommune

PS

108/20

Fusjon mellom Hålogaland kraft AS og Nordkraft AS

PS

109/20

Budsjettregulering nr. 2 2020

PS

110/20

Låneadministrasjon og innfordring av formidlingslån for Tjeldsund kommune - godkjenning av avtale med Lindorff

PS

111/20

Etiske retningslinjer folkevalgte

PS

112/20

Kommunale priser og stipend

PS

113/20

Retningslinjer for tilskudd vann, avløp og renovasjon

PS

114/20

Eilert Mikalsens minnefond

PS

115/20

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune 2020-2024

PS

116/20

Høring - Handlingsprogram for samferdsel

PS

117/20

Ledsagerbevis i Tjeldsund kommune

PS

118/20

Søknad om kjøp av areal - Skjærran Byggevare AS

PS

119/20

Innløsning av opsjon - TAJ Holding - Campus Fjelldal

PS

120/20

Suppleringsvalg Styret for innlandsfiskefondet og kommunedelsutvalg

PS

121/20

Forslag på medlemmer/varamedlemmer til lokale militære skjønnsnemnder for perioden 2020-2024

PS

122/20

Valg av valgstyre og samevalgstyre 2020 - 2023

PS

123/20

Status oppfølging saker i FSK og KST 3. kvartal 2020.

PS

124/20

Rapportering delegerte vedtak

PS

125/20

Referatsaker

FO

10/20

Spørsmål  til ordfører

 

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører på forhånd.

Les sakspapirene her:

 

Evenskjer 7. oktober 2020

Helene Berg Nilsen
Ordfører