Saksliste:

PS

94/21

Kommunesamarbeid NAV

PS

95/21

Status oppfølging av politiske vedtak i FSK og KST 3. kvartal 2021

PS

96/21

Orienteringer/drøftinger

PS

97/21

Referatsaker

PS

98/21

Rapportering delegerte vedtak

PS

99/21

Orienteringssak - utredning av struktur i skole og barnehage i Tjeldsund

 

 

Sakspapirer kan leses her:

 

Helene Berg Nilsen

Ordfører