Jeg ble utdannet psykolog i 1997 og har arbeidet i psykiatritjenesten (BUP og VOP), PP-tjenesten, med mer. Har god erfaring med kartlegging, utredning og behandling, samt veiledning på individnivå og gruppenivå, i tillegg til tverrfaglige samarbeid. De siste 5 årene har jeg jobbet med undervisning og veiledning  i psykisk helse på Universitetet. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere, innbyggere av Tjeldsund og Evenes kommune, der jeg som psykolog skal være med på å bidra til å sette fokus på økt psykisk helse i befolkningen, med særskilt oppmerksomhet på barn og unge. Herunder det også forventet at jeg skal kunne ta tak i helserelaterte temaer på forebyggende plan i lokalsamfunnet, og dette er noe jeg også gleder meg veldig til.

Hovedområdene for kommunepsykologen vil være:

  • Kartlegging/ behandling av barn og unge
  • Veiledning og undervisning av ansatte i kommunale tjenester
  • Gruppesamlinger/ samtaler med ulike tema
  • Bistå med veiledning i psykososialt kriseteam
  • Bistå ved ungdommens helsestasjon

Andre oppgaver vil tilkomme etter hvert.

Kontakt med kommunepsykologen avtales med kommunens helsesykepleiere når det gjelder barn og unge. I tillegg kan enhetsledere (herunder rektorer og barnehagestyrere) og avdelingsledere i kommunen ta direkte kontakt dersom det er behov for veiledning mv. Leger henviser på selvstendig grunnlag for pasienter.

 

Hanne Trine Normann Kommunepsykolog_200x411.jpg