Tallene er hovedsakelig basert på kommunenes rapporteringer fra det vanskelige koronaåret 2020. For første gang på flere år har det også vært mulig å hente inn samtlige 151 nøkkeltall fra aktuelle datakilder.

Årets Kommunebarometer ble publisert 27. august. Kongsberg ble årets vinner.

Vi i Tjeldsund er rangert på 204. plass noe som plasserer oss litt under midten blant landets 356 kommuner. Vi har all grunn til å gledes av 3. plassen i Troms og Finnmark, kun slått av Tromsø (175.plass) og Harstad (120.plass)!

Vi i Tjeldsund skal og si oss fornøyd med å innta 4. plassen nasjonalt blant klatrekommunene. Vi ble rangert som nr 339 i 2020 og klatret 135 plasser på barometermålingen for 2021 til 204. plassen. Sistnevnte informasjon omtalte Kommunal Rapport i ukeavisen 2. september.

Kommunene rundt oss plasserte seg forøvrig slik; Narvik 218, Kvæfjord 277, Evenes 307, Ibestad 331 og Lødingen 334.

I utklippet nedenfor av Kommunebarometeret vises scoren vi fikk på i alt 12 tjenestesektorer.

De tre områdene vi gjorde det best på var Barnevern hvor vi er rangert som nr 21 av norske kommuner, Saksbehandling hvor vi rangeres som nr 50 og Sosialtjenesten hvor vi får plassering som nr 59.

Områdene vi scorte lavest på var Kultur hvor vi ble rangert som nr 332, Kostnadsnivå hvor vi rangeres som nr 316 og Økonomi hvor vi ble plassert som nr 308.

 

Bilde1.png

Bilde2.png

 

Som rådmann er jeg fornøyd med at vi i oppstartsåret som ny kommune og med alt det førte med seg av endringer og tilpasninger inntok en så god plassering. Nå er det jo slik at det er mange faktorer og målepunkter som inngår i Kommunebarometeret slik at landsplasseringen og fylkesplasseringen må ses i en helhet. Det beste og riktigste vi skal gjøre fremover vil være å fremstå som stadig bedre utgaver av oss selv målt over tid. Med årets måling har vi slått ned vårt første referansepunkt i utviklingen videre. Vi vet hva vi må utvikle oss videre på og vi vet hva vi må vedlikeholde og beholde!

Vi i Tjeldsund – Sammen for hverandre!

 

Torbjørn Simonsen

rådmann