Retningslinjer for nedklassifisering av kommunale veier er vedlagt artikkelen.