Tjeldsund kommune har satt av 3 % av kulturmidlene (som ikke går direkte til idrettslag) til tiltak for å fremme universell utforming.

Råd for funksjonshemmede tildeler disse midlene i samarbeid med enhet for kultur og folkehelse.

Vi oppfordrer lag eller foreninger om å søke på disse midlene.

Forslag til tiltak kan være;

  • Ekstra håndtak på toalett
  • Lysskjerming for vinduer
  • Belysning
  • Rullestolrampe m.m.

Midlene skal benyttes i 2020, så derfor ønsker vi søknader innen 25. november

Skriv en kort søknad og send til post@tjeldsund.kommune.no