Alle satser eks. mva.     
  2019 2020
Vann: Abonnementsgebyr husholdning/fritid  kr                5 580  kr        5 580
Vann: Abonnementsgebyr forretning/næring  kr              10 980  kr      10 980
Vann: Abonnementsgebyr lager etc.  kr                5 580  kr        5 580
Vann: Abonnementsgebyr offentlig (skole, institusjon etc)  kr           109 765  kr    109 765
Vann: Årsavgift pr. m3  kr                11,90  kr        11,90
Tilknytningsavgift vann (fast beløp)  kr              11 700  kr      11 700
Vanngebyr bolig 120 m2 eks.mva  kr                7 226  kr        7 226
     
Årsavgift avløp pr. m3    
Tilknytningsavgift avløp (fast beløp)  kr                5 350  kr        5 350
Avløp: Abonnementsgebyr husholdning  kr                2 460  kr        2 460
Avløp: Abonnementsgebyr forretning/næring  kr                4 612  kr        4 612
Avløp: Abonnementsgebyr offentlig (skole, institusjon etc)  kr              46 125  kr      46 125
Avløp: Abonnementsgebyr lager etc  kr                1 538  kr        1 538
Avløp gebyr pr. m3  kr                  7,08  kr          7,08
Avløpsgebyr bolig 120 m2  kr                3 310  kr        3 310
     
Omregningsfaktor areal -> stipulert forbruk:    
Husholdning: 1    
Næring: 0,8    
Offentlig: 1,5    
Lager etc: 0,5    
     
Vannmålere    
1/2" - årlig leie  kr                   377  kr            377
3/4" - årlig leie  kr                   430  kr            430
1" - årlig leie  kr                   506  kr            506
1 1/2" - årlig leie  kr                   558  kr            558
2" - årlig leie  kr                   628  kr            628
Avlesningsgebyr  kr                   638  kr            638
Stenging/plombering  kr                   692  kr            692
Åpning  kr                   532  kr            532