Vanngebyr - reduksjon på 50% av gebyret (utenom tilknytning)
Avløp - økning på 20% av gebyret (utenom tilknytning)
Renovasjon - reduksjon på 100% av gebyret.

 

De nye gebyrene blir som følger:

AvløpEnhetPris betalingsregulativNy pris pr termin. Gjelder 
termin 5 og termin 6 -23
Fritids abbabb27583309,6
Bolig abbabb45965515,2
Næring <1300abb53406408
Næring >1300abb1093013116
Husholdning 1stip /målt5,56,6
Næring 0,8stip / målt4,45,28
Offentlig 1,5stip / målt8,39,96
Skole inkl basseng 2,5stip / målt13,916,68
Lager 0,5stip / målt2,83,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vann Pris betalingsregulativNy pris pr termin. Gjelder 
termin 5 og termin 6 -23
Fritids abbabb30221511
Bolig abbabb49212460,5
Næring <1300abb51802590
Næring >1300abb103605180
Husholdning 1stip / målt6,33,15
Næring 0,8stip / målt5,12,55
Offentlig 1,5stip / målt6,53,25
Skole inkl basseng 2,5 stip / målt15,87,9
Lager 0,5stip / målt3,21,6
Vannmåler leiepr år15979,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovasjon Pris betalingsregulativNy pris pr termin. Gjelder
termin 5 og termin 6 -23
Husholdning liten (140/140)pr eiendom31580
Husholdning normal (140/240)pr eiendom33290
Husholdning stor (140/370)pr eiendom36500
Reduksjon for hjemmekomposteringpr eiendom-20%0
Hytter /fritidsrenovasjon pr eiendom11150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Priser er eks mva.