Tjeldsund kommune har fått ytterligere kr.446.000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Midlene skal gis som krisetilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med en ny nedstenging høsten 2021. 

Mål for ordningen

Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som har likviditetsutfordringer og som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19- pandemien. Virksomheter som faller inn under målet for ordningen kan få dekket dokumenterte kostnader og tap som følge av nedstenging og/eller omsetningssvikt som følge av covid-19, eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak innført etter 1. november 2021.

Målgruppe:

  • Virksomheter som har opplevd tap av omsetning/inntekter og/eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak innført etter 1. november 2021. 
  • Kun virksomheter innenfor Tjeldsund kommunes grenser og med adresse i Tjeldsund kommune kan motta støtte.

 

Søknadsskjema og mer utfyllende informasjon om krav til søknad: www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist: 23. februar 2022

Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Fagansvarlig Næring Einar Aune mob.90231747 eller på mail: einar.aune@tjeldsund.kommune.no