Dette både for å få mer kunnskap om omfanget, men også for å kunne bidra til å iverksette mulige tiltak knyttet til både anleggsdrift og opprydding.

Dersom noen vet om marint søppel som kommer fra akvakulturnæringen, ønsker Kystverket tilbakemelding om dette.

I første omgang ønsker Kytsverket opplysninger om større avfallskomponenter som; bøyer, rester av merder, flyteringer, gangbaner, fôrslanger, notposer, fortøyninger, rester av skjelloppdrett osv, gjerne med opplysninger om type avfall, mengde, størrelse, lokalisering ol..

Hvis mulig også med posisjon/kartreferanse, bilder o.l.

Har du tips, kan du sende det på epost til Kystverket på postmottak@fiskeridir.no merket med referanse: 22/8405.