Gjeldende regler, uansett virusvariant er:

  • Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære relasjoner, med mulighet for å avlegge prøve for å avslutte karantene tidlig etter 7 dager.
  • Andre nære kontakter kan ta en test for å avslutte karantene tidlig etter 3 dager, men må forbli i karantene i fritiden til de får en negativ test etter 7 dager.
  • Det er fritak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, som inkluderer krav om at de skal fremlegge negativ prøve tatt samme dag som arbeidet skal utføres.

Karantene for husstandsmedlemmer som bor sammen med smittet person

Hvis du bor sammen med den som er smittet og ikke kan holde nok avstand skal du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når personen du bor med har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn.

Du kan ta en PCR-test etter 11 døgn (4 + 7) og avslutte smittekarantene hvis den er negativ.

 

Unntak fra smittekarantene

Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer :

  • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
  • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten
  • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Dette innebærer at det gis unntak for barn for karantene ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales likevel å teste seg. Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som voksne.

 

 

Covid-19-forskriften § 7.Plikt til å isolere seg ved bekreftet smitte, første ledd

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

 

Se mer om karantene og isolasjon på Helsenorge.no

 

Les forskriften på Lovdata.

§ 4i.Krav om smittekarantene

Personer som har hatt nærkontakt, jf. § 3 første ledd, med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har karanteneplikt etter første ledd og som er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede, skal testes med antigen hurtigtest eller med PCR-test så snart som mulig og med PCR-test på døgn 7 etter nærkontakten. Ved negativt testresultat på døgn 7 etter nærkontakten, kan karantenen avsluttes. Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.

Personer som har karanteneplikt etter første ledd og som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede, kan ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontakten avslutte karantenen i arbeids- eller skoletid. Ved negativt testresultat fra PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Smittekarantene etter første ledd gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

  1. har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato,
  2. har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
  3. er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Personer i karantene som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes.

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Foreldre og barn i smittekarantene kan gjennomføre samvær i karantenetiden.