Smittekarantene for nærkontakter

 

Råd til deg som er nærkontakt: fhi.no

Definisjoner på nærkontakt, beskytte mv – Se fhi.no

Karantene og isolasjon ved koronavirus - helsenorge.no

 

Nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal fortsatt som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn.

Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller 48 timer før prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.

 

Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner, overnattingsbesøk og andre som du har hatt nær kontakt med over en lengre stund.

 

Testing i karantenetiden:

Du skal teste seg så raskt som mulig.

Du skal også teste deg etter 7 døgn. Hvis den er negativ kan karantenen avsluttes.

 

Godkjent testmetode på begge testene er selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test.

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen.

 

Hvis du tester positivt i karantenetiden skal du i isolasjon og følge reglene for det.

 

Husstandsmedlemmer som bor tett sammen med en smittet person

Hvis du bor sammen med den som er smittet og ikke kan holde nok avstand skal du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når personen du bor med har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn.

 

Du skal ta en koronatest raskest mulig og etter 11 døgn (4 + 7). Du kan avslutte smittekarantene hvis testen etter 11 døgn er negativ.

 

Hvordan gjennomføre karantenen

Dersom du er i smittekarantene gjelder følgende: Se også piktogram karantene

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.
  • På et egnet oppholdssted må du kunne unngå nærkontakt med andre, ha enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.

Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

 

Symptomer på covid-19 i smittekarantenen

Er du i smittekarantene og utvikler symptomer på covid-19, skal du ta en koronatest.

Se hva som er symptomer på covid-19 her.

 

 

 

Unntak fra smittekarantene:

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

 • Gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder.  Alle som har gjennomgått covid-19 de 3 siste månedene er unntatt smittekarantenen. Dette gjelder fra du er avisolert og til det har gått 3 måneder fra du tok testen

 

 • Oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Alle som har fått oppfriskningsdose av koronavaksinen for over 1 uke siden er unntatt smittekarantenen. Oppfriskningsdose er de som har fått tredje vaksinedose, eller andre dose dersom de har tatt Janssen-vaksine tidligere. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær må du også teste deg hver dag med selvtest eller antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn for å være unntatt fra smittekarantenen.

 

 • Kritiske samfunnsfunksjoner: Personer som er fullvaksinert og strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan få unntak i arbeidstiden ved å teste negativt på en selvtest eller antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

Har du behov for å bringe eller hente i barnehagen, skolen eller SFO når du har dette unntaket, kan du det selv om du har fritidskarantene.

 

Øvrige nærkontakter:

Øvrige nærkontakter har ikke plikt til smittekarantene, men anbefales å følge et testregime. Du bør også følge nøye med etter symptomer. Får du symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en koronatest.

Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger, klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

 

Personer som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder. De må da følge reglene for smittekarantene.

 

Anbefaling om testing for nærkontakter 

Du bør ta to koronatester etter at nærkontakten med den smittede skjedde:

 • Den første på dag 3
 • Den andre på dag 5

 

Hvis du tester positivt skal du i isolasjon og følge reglene for det.

På begge testene kan du bruke selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test.

 

 

Isolasjon

Hvis du har testet positivt på en koronatest skal du isolere deg.

 

Når du er i isolasjon gjelder dette:  Se piktogram isolasjon

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om hjelp fra andre til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Barn og ungdommer har behov for omsorg, selv om de har koronasykdom.

 

Hvor kan du oppholde deg mens du er i isolasjon?

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med korona snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

 

Hvor lenge må du være isolert?

Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

 

Dersom du ikke har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått 6 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19 testen. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene. 

 

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon

 

Reisekarantene:

Hvilken farge har landet du reiser fra?

Fargen på landet du reiser fra avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge.

Se hvilken farge landet du reiser fra har i listen under. Etter at du har funnet ut hvilken farge landet har kan du lese om hvilke regler som gjelder for deg her.

 

Gyldige koronasertifikat ved innreise til Norge

For å få lettelser i test- og karantenekrav ved innreise til Norge må du ha et gyldig koronasertifikat som på en sikker og verifiserbar måte dokumenterer at du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene (teller fra prøvedato, du må være avisolert).

 

Les mer her: helsenorge.no eller her: fhi.no