Det er nå tid for nytt valg i Ungdomsrådet hvor det skal velges 7 faste representanter og 3 vara. 
Hvor kjønnsfordelingen prosentvis er 40/60.

Valget gjennomføres digitalt på alle skoler i Tjeldsund i 7 -10.klasse torsdag 10. februar.

Alle i videregående alder, opp til 20 år, med hjemstedsadresse i Tjeldsund kan stemme ved å sende sms til 97611443. I meldingen skriver du nummeret på de to kandidatene du ønsker å stemme på. Frist for stemming 10.februar kl. 23.59.

Vi ønsker alle de flotte og engasjerte kandidatene et godt valg!