Hvis simla blir skremt, kan den forlate kalven sin. 

Hvis du ser rein, spesielt simle med kalv, bør du gå utenom, snu eller skifte retning.

Husk å ha hunden i bånd. Selv små hunder kan skremme simla fra kalven sin. Simler, som enda ikke har kalvet, kan kaste kalven (føde død kalv) hvis den blir utsatt for stress.
Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein.