Helse- og omsorgsplanen skal fungere som et styringsverktøy for politikerne og vil være retningsgivende for utforming av tjenestetilbudet. Det er i planens handlingsdel vi skal beskrive tiltak og handlinger for hvordan vi skal nå de mål og strategier som er satt i planen. 


Fra omsorgstrapp til mestringstrapp 

Vi vil på møtene presentere mestringstrappa. Trappa brukes som modell for organisering av tjenestene fra lavterskelbehov til mer omfattende hjelpebehov. Mestringstrappa understreker viktigheten av å fremme selvstendighet og egenmestring blant alle innbyggere. Hvert trinn i trappa skal fylles med ulike tiltak, slik at vi oppnår målet om en helhetlig og fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste. 

Program 

  • Introduksjon og gjennomgang av planforslaget 
  • Spørsmål og innspill 
  • Gjennomgang av mestringstrappa 
  • Innspillsrunder med fokus på hvert trinn i mestringstrappa 

 

Hvor og når 

  • Grov skole, gymsalen, 5. mars
  • Kongsvik kirke, 6. mars 
  • Ramsund skole, 11. mars 
  • Paviljongen – kommunestyresal, Evenskjer, 14. mars

 

Alle dager vil møtene gjennomføres fra klokken 18:00 – 20:00

 

Det vil bli enkel servering og kaffe 😊  

Håper vi ses!

Med vennlig hilsen 
konstituert kommunedirektør Vanja Elvenes og ordfører Robin Ridderseth.