Møtet blir avholdt torsdag 4.april kl. 18.00.

Orienteringen vil bli gitt av enhetsleder for samfunn og infrastruktur, Jan Egil Strand.

Vel møtt


Med vennlig hilsen 
konstituert kommunedirektør Vanja Elvenes