Ordfører Helene Berg Nilsen og enhetsleder kultur og folkehelse, Janne Johansen besøkte den Internasjonale kafeen, og fikk selv være delaktige i det gode fellessskap. Det ble servert deilig kaffekaker, bakt av deltakerne selv. Det ble spilt ulike spill, som bidrar til norskkunnskaper. I tillegg er det bare det å møtes, og finne et fellesskap, som gjør så godt. Det ble også formidlet at Tjeldsund kommune gir litt av integrerings-midlene til dette gode arbeidet. Et lite bidrag gjør litt, men det er de menneskelige ressursene og det imponerende frivillige arbeidet som virkelig skal fremheves.