Medvirkningsperspektivet er ivaretatt ved dialog med Tjeldsund Idrettsråd og øvrige lag og foreninger i åpne annonserte møter. Ungdomsråd, Eldreråd og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har også vært kontaktet og orientert om planen og prosessen.  

Ferdselsåreplan for Tjeldsund kommune er integrert i Temaplan for idrett, friluftsliv og kultur.

Vi gjør spesielt lag og foreninger oppmerksom på at de må gi innspill på oversikt over foreninger, da denne listen ikke er komplett.

I handlingsplanen har vi fått innspill fra en del, men her ber vi også om at idrettslag og andre foreninger som har anleggsplaner gir innspill på dette.