Vi har samlet presentasjoner, innspill, spørsmål og svar fra disse møtene, slik at dette blir kjent for flest mulig. Informasjon fra folkemøtene.

 

Fristen for å komme med innspill til formannskapets budsjettforslag er 20.juni. Innspill kan sendes på epost til post@tjeldsund.kommune.no eller leveres på rådhuset.

Vi vil kontinuerlig frem mot kommunestyremøtet legge ut innspill som kommer inn, slik at disse er kjent for flest mulig.

 

Formannskapets budsjettforslag finner du kommunens hjemmeside.