Her er et utdrag av fondets vedtekter som beskriver hva det kan søkes på:

Midlene skal brukes til opphjelp av fiske i Tjeldsund kommune og nyttes til konkrete fiskefremmende tiltak etter kommunestyrets bestemmelser.

Faglig begrunnede tiltak til opphjelp av fisket i Skoddebergvassdraget som regulanten ikke kan pålegges å bekoste skal ha prioritet foran andre steder i kommunen.

 

Det foreligger ikke noe standardisert skjema.

Vær tydelig med å oppgi lagets navn og vedlegg med tydelig beskrivelse av det tiltaket det søkes om, samt budsjett for tiltaket.

Vi minner på om at revidert regnskap må forelegges før utbetaling av tilskudd.

 

Søknad sendes Tjeldsund kommune på post@tjeldsund.kommune.no, eller til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer.