Samtlige registrerte grunneiere (jfr; registrerte i Matrikkelen) skal ha mottatt egen skriftlig orientering og invitasjon til disse møtene.

I korthet vil møtene gi nærmere informasjon om:

  • Informasjon om gjennomføringen av støytiltaksprosjektet ved prosjektleder Sturla Johnsen fra Forsvarsbygg
  • Informasjon om beregninger knyttet til innvendig støy ved Spesialrådgiver i akustikk Tonje Fjellheim Dahl fra Multiconsult.
  • Prosess på byggeplass ved gjennomføring av støytiltak ved prosjektleder Sturla Johnsen

 

Likelydende møter blir avholdt på:

  • Lavangseidet grendehus den 15.09.2021 kl. 18:00 – 20:00
  • Evenesmark grendehus den 16.09.2021 kl. 18:00 – 20:00

 

 

NB: Forsvarsbygg ber av smittehensyn de som ønsker å delta på informasjonsmøtet melder fra med navn, telefonnummer og e-postadresse, innen 14.09.2021 kl. 15:00.

I påmeldingen må det fremgå navn på deltager(e) og hvilket møte dere vil delta på. 

 

Påmelding kan gjøres ved å sende SMS til 95170716 eller sende en epost til sturla.johnsen@forsvarsbygg.no

 

Til de som ikke har anledning til å delta på møtet, gjør Forsvarsbygg oppmerksom på at lysark fra presentasjonene/orienteringene i møtene også vil bli lagt ut på Forsvarsbygg sin nettside.

 

Link til støysonekartet finner du her: u-185305-a2-35000-stoysoner-20190430-til-kampflybase.pdf (forsvarsbygg.no)