Møtet avholdes av smittevernårsaker digitalt, og alle som er interesserte kan delta.

Du deltar ved å koble deg til denne linken på møtetidspunktet: https://evenes.kommunetv.no


Legg merke til at du kan sende inn spørsmål i forkant og under møtet til epostadressen: reguleringsplan.evenes@forsvarsbygg.no

 

Ytterligere informasjon finner du i vedlegget.