ETS medisinske senter har følgende oversikt av leger:

  • 1 kommuneoverlege
  • 5 fastlegehjemler som er selvstendig næringsdrivende
  • 1 fastlegehjemmel som driftes av 3 leger i «nordsjøturnus», dvs. alternering av 3 leger på 1 hjemmel.
  • 1 ALIS (allmennlege i spesialisering)
  • 2 turnusleger (LIS1)

 

Det har over tid vært vanskelig å rekruttere til ledige fastlegehjemler, noe som er en kjent problemstilling i hele landet, og ikke kun en lokal utfordring.

Dessverre går dette ut over pasientene som får et skifte av fastlege når senteret får nye vikarer i de ledige/ubesatte stillingshjemlene. Dette er veldig beklagelig for de som blir berørt.

Samtidig så er det viktig å påpeke at ETS medisinske senter hele tiden har greid å rekruttere vikarer i de ledige stillingene.

Det vil si at vi ikke har hatt legemangel, men det har vært og er en beklagelig belastning for pasienter som opplever å måtte bytte lege.

Tjeldsund kommune har fokus på dette og er i prosess for å få besatt de 2 ledige fastlegehjemlene.

 

Vi benytter også anledningen til å ønske Marie Helene Jørgensen velkommen i stillingen som kommuneoverlege ved ETS medisinske senter den 15.september.