Beredskapsledelsen er trygge på at Forsvaret følger opp situasjonen på en forsvarlig og god måte. Forsvaret har gode smittevernrutiner for testing, isolasjon og karantene. Det er planlagt testing av alle som er om bord på KV Andenes i løpet av dagen. Forsvaret har helsepersonell til å gjennomføre testingen. Tjeldsund kommune har bistått med testmateriell. Besetningen på KV Andenes er i karantene om bord inntil testresultatene foreligger. Forsvaret vil holde Tjeldsund kommune fortløpende orientert.

Selv om det er iverksatt gode tiltak fra Forsvaret og det er minimal sjanse for at smitte skal spres til lokalsamfunnet, har kommunen valgt å varsle innbyggerne om hendelsen ved hjelp av Varsling 24 samt inntil videre stenge Fjelldal omsorgssenter for besøkende.


Beredskapsledelsen