I uke 8 og uke 9 mottar kommunen kun vaksiner for å gi dose 2 til de som allerede har fått dose 1. I uke 8 har 67 personer blitt vaksinert med dose 2, det er totalt 150 personer som er fullvaksinert i kommunen 

 

For tiden vaksinerer vi i aldersgruppen 75+. Det har kommet flere til i aldersgruppen 85+ og disse vil bli prioritert så snart vi får inn vaksiner.  Manglende tilsending av vaksiner i  dose 1 betyr at vi ikke får vaksinert noen nye innbyggere i aldersgruppen 75+  i uke 8 og i uke 9. I uke 10 mottar kommunen vaksiner som gjør at vi kan tilby 18 nye personer tilbud om oppstart av vaksineringen. Igjen betyr dette at ventetiden for dere som står i vaksinasjonskø blir ekstra lang 

 

Kommunen arbeider også med å få oversikt over innbyggere over 85 år som så langt ikke har meldt seg, enten i helseappen eller via telefon. De vil bli kontaktet slik at alle over 85 har fått tilbud om vaksine.  

Vi anmoder om at også de som ikke ønsker vaksinasjon melder fra om dette i helseappen.  

 

Vaksinetelefonen: Vi har registrert at det tidvis er kø på denne telefonen, spesielt fredager og mandager like etter klokka 09.00. For dem som ikke ønsker å stå så lang tid i kø anbefaler vi å ringe til andre tidspunkt i vaksinetelefonens åpningstid 

 

Vaksinering av helsepersonell: Det er gjort nasjonal bestemmelse i forhold til at helsepersonell i aldersgruppen under 65 år og som ikke har alvorlig risiko for smitte vil få tilbud om vaksinen fra Astra Zeneca. Kommunen mottar i uke 9 100 doser av denne vaksinen. Den vil uavkortet bli benyttet til vaksinering av helsepersonell som har arbeidssted i kommunen