Det vil være en overgangsperiode fra nåværende systemer avsluttes og til nytt system tas i bruk.

Saker og henvendelser som man ikke rekker å behandle før 15.12 vil bli håndtert etter 01.01.2020.

Det innføres nytt sak-/arkivsystem i ny kommune fra årsskiftet, og det vil ikke bli foretatt nyregistreringer i nåværende sak-/arkivsystemer i Skånland og Tjeldsund i perioden 15.12-31.12.19.

Alle saker og dokumenter innbyggere har behov for å få registrert dette året må være kommet frem til kommunen før det.