I forbindelse med kommunesammenslåing av Skånland og Tjeldsund kommune til Tjeldsund kommune fra 1.januar 2020 og innføring av nytt sak-/arkivsystem informeres det om at postliste for den nye kommunen vil bli publisert første gang 20.januar 2020.

Publikum vil kunne be om innsyn i henholdsvis Skånland og Tjeldsund kommunes postliste 3 måneder tilbake i tid via en link på ny hjemmeside for Tjeldsund kommune etter dette.

Her ligger innsynsløsning til tidligere Skånland kommune

Her ligger innsynsløsning til gamle Tjeldsund kommune

Ønsker du innsyn i gamle saker, ta kontakt med post@tjeldsund.kommune.no