Dagens 132 kV ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn nærmer seg teknisk levealder.

Byggearbeider: 2022 ⇒ 2024

Her finner du mer informasjon