Send en mail til: janne.johansen@tjeldsund.kommune.no innen 15. september, så vil Midtre Hålogaland lage en prioriteringsliste iht. innmeldte behov.

Vi trenger følgende info: type benk (enkel hvilebenk eller rastebord), organisasjon, kontaktperson. tlf.nr og e-post.

Ikke alle vil motta benker i denne omgang, men da har vi en oversikt, og så deles benker ut etter hvert som det er midler til dette.