Nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand kan være tegn på covid-19. Det kan imidlertid også være tegn på andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa.

Det er særlig viktig at du holder deg hjemme i det du får de første tegn på akutt luftveisinfeksjon. Du er mest smittsom de første dagene med symptomer.

 

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer? Klikk her: 2021-09-25-flytskjema-symptomer-gjenapning.pdf

 

Råd til deg som er ungdom eller voksen og har nyoppståtte luftveissymptomer

 • Hold deg hjemme
 • Du bør teste deg for SARS-CoV-2.
 • Test for SARS-CoV-2 bør foregå i offentlig regi, enten som selvtest utlevert av kommunen eller på teststasjon med bruk av PCR-test eller antigen-hurtigtest.
 • De du bor sammen med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
 • Hvis du er definert som nærkontakt til husstandsmedlem som har fått påvist covid-19 og du selv får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en test.
 • Det er gratis for alle som oppholder seg i Norge å teste seg for covid-19 på kommunale testsentra. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter). Helsepersonell har taushetsplikt, og kan ikke gi videre informasjon om deg og din helse. Mer informasjon om dette finnes på Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

 

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

 

 

Til deg som skal ta koronatest  

Både selvtesting med antigen-hurtigtest hjemme, eller testing på teststasjon kan benyttes. Antigen-hurtigtest gir svar i løpet av en halv time og med PCR-test får du vanligvis svar i løpet av 1-2 dager.

Hvis du benytter en selvtest som ikke er utlevert av det offentlige, anbefales det å bruke en test som er klinisk evaluert og anbefalt av EU for bruk i pandemien (CE-IVD-merket og på EUs «common list»).  

Kontakt lege hvis du blir syk, eller trenger medisinsk hjelp mens du venter på svar.  

 

Dette skal du gjøre ved positiv covid-19-test

 • Ved positiv test er du pålagt isolasjon.
 • Har du en positiv selvtest, bør du bekrefte denne på teststasjon.
 • Du bør kontakte kommunen for å informere om positivt testsvar.

 

Dette bør du gjøre ved negativ covid-19-test

 • Hvis symptomene forsvinner helt etter en dag kan du vende tilbake tilbake til jobb, skole, bruke offentlig transport etc.
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer. I de fleste tilfeller bør du holde deg hjemme i et par dager. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering, også om det er behov for testing for andre luftveisinfeksjoner. 

 

Les mer på FHIs sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/