Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

  • ring fastlegen din/lokalt legekontor
  • dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

Tjeldsund kommune forholder seg til rådene fra folkehelseinstituttet og oppdaterer våre nettsider ved ny informasjon.

Her finner du informasjon om koronaviruset (nettsidene til Folkehelseinstituttet);

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/