På  kommunens hjemmeside er det en egen side med informasjon om hvordan søke barnehageplass.