Støtten gis gjennom at frivillige familiekontakter besøker en familie og bidrar med støtte og omsorg i deres hjem, to-fire timer, en dag i uken, i en periode på et halvt år.

 

Kan du tenke deg å være frivillig familiekontakt eller har andre spørsmål om Home-Start Familiekontakten kan koordinator Kristin Karlsen kontaktes på telefon 47511611 eller e-post kristin.karlsen@tjeldsund.kommune.no.

Les mer om Home-Start familiekontakten