Formannskapet vedtok i sitt møte 1.april å legge ut forslag på nye retningslinjer for kommunalt næringsfond til høring.

Etter sammenslåing av Skånland kommune og Tjeldsund kommune er det behov for å vedta nye

retningslinjer for kommunalt næringsfond. Tidligere år har kommunene fått overføringer til kommunale næringsfond fra fylkeskommunene i Troms og Nordland. Disse overføringene er nå avsluttet, og kommunene må i 2020 sette av egne midler til kommunale næringsfond.

 

Hvis du har innspill til retningslinjer for kommunalt næringsfond kan du sende det til postmottak@tjeldsund.kommune.no innen fristen 4.mai 2020