Saken er planlagt behandlet i formannskap og kommunestyret i desember 2021.

 

Utkast til "Retningslinjer for tildeling og utleie av kommunale boliger i Tjeldsund kommune

 

Eventuelle uttalelser sendes til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer, eller på epost til: post@tjeldsund.kommune.no og merkes med "Retningslinjer for tildeling og utleie av kommunale boliger i Tjeldsund kommune"

 

Merknader må være innkommet 14.11.2021.