Saken skal behandles i levekårsutvalget 27. mars 2020 og i kommunestyret i april 2020.

Alle som ønsker å gi innspill til høringen, er velkommen til dette.

Ny høringsfrist på Rutine for skolens arbeid for trygt og godt skolemiljø i Tjeldsund er endret til fredag 17.april.  

Innspill til høringen "Retningslinjer for skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø i Tjeldsund kommune" sendes skriftlig til Tjeldsund kommune på e-post: post@tjeldsund.kommune.no

 

Dokument:
Utkast Retningslinjer for skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø i Tjeldsund kommune.pdf