Formål med planen

Helse og omsorgsplanen er et overordnet styringsverktøy for politikere, samt viktig i planlegging og utforming av tjenestetilbudet. Planen vil være retningsgivende for helse- og omsorgssektoren, herunder også forebyggende og folkehelse. Kommunedelplanen vil omhandle hele befolkningen «fra vugge til grav», som har tilknytning til helse. Kommunedelplan for Helse- og omsorg strekker seg fra 2024 – 2034. Planen bygger på kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde for Tjeldsund, samt medvirkning gjennomført i planprosessen

 

Handlingsdel

Det vil i høringsperioden utarbeides en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp i gjeldende kommunestyreperiode. Handlingsdel behandles med planen etter høring. 

 

Tildelingskriterier

Det vises i planen til gjeldende tildelingskriterier. Disse er under oppdatering, og vil publiseres så snart de er ferdig utarbeidet og vedtatt politisk. 

 

Hvordan kan du medvirke?

Det vil i høringsperioden bli arrangert fire folkemøter på ulike lokasjoner i kommunen. Her vil planforslaget gjennomgås, og det vil være mulig å stille spørsmål og komme med innspill. Mer informasjon vil komme innen kort tid. 

Ellers er det mulig å sende innspill til post@tjeldsund.kommune.no, eller til 
Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer

Merk innspillet med «helse- og omsorgsplan». Siste frist for å sende innspill er 4. april 2024

Har du spørsmål ta kontakt med Lena Torbergsen på e-post: lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no