For at kommunestyrets vedtak i desembermøtet skal kunne gjennomføres er det behov for å revidere disse, spesielt med hensyn til §§ 3-1 Beregningsgrunnlag, 3-2 fast godtgjøring, 3-4 møtegodtgjørelse samt 4-4 Krav om dekning av utgifter og tapt inntekt.

 

I henhold til forvaltningslovens § § 37.(utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte) legges forslaget til forskriftsendring legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er 14. februar 2022.

 

Skriftlige innspill sendes til postmottak@tjeldsund.kommune.no eller til Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer innen høringsfristens utløp.

 

Tiden mellom høringsfristen og behandling i kommunestyret er så knapp at eventuelle innspill vil bli ettersendt til kommunestyret umiddelbart etter høringsfristens utløp.

 

Torbjørn Simonsen

Rådmann Tjeldsund kommune

 

Forslag endret forskrift kan du lese her

Vedtatt forskrift 31.10.2019