Budsjettet behandles i kommunestyremøtet 9.desember 2020.

Synspunkter som ønskes forelagt kommunestyret kan sendes til post@tjeldsund.kommune.no eller til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer.