Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Trafikksikkerhetsplanen 2020-2024 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Tjeldsund kommune. 

Denne planen representerer en ny måte å organisere trafikksikkerhetsarbeidet, og vil være et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Planen har et økende fokus på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, og Tjeldsund kommune vil jobbe for å blir sertifisert som trafikksikker kommune i løpet av 2021. 

Har du merknader til planen, kan dette sendes til:
Post@tjeldsund.kommune.no

Eller til:
Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer

Siste frist for merknader er 19.9.2020

 

Planen finner du her