Bilde under viser to veier markert med blå og rød pil som Tjeldsund kommune ønsker innspill til.

Karskisse som viser to veier som det ønskes innspill til veinavn.

Vedtatt plan ligger vedlagt.

 

Veiens plassering i kommunekart finner du ved å gå til hjemmesiden for kommunekart

 

Alle innspill sendes inn til postmottak@tjeldsund.kommune.no senest 24.september 2023. Merk e-posten med saksnummer 23/1894. 

Avgjørelse av adressenavn vil bli avgjort etter lov om stadnamn, paragrafene 6,7,8,9,10,11 og 12.