I Tjeldsund kommune kan du på valgdagen 11.september stemme på følgende steder mellom klokken 11:00 og 20:00: 

  • Grov krets - Huset i Havet
  • Kongsvik krets - Kongsvik skole
  • Ramsund krets - Tjeldsundhallen
  • Sandstrand krets - Sandstrand oppvekstsenter (avdeling skole)
  • Skånland krets - Skånlandshallen

Du har stemmerett hvis du står i manntallet. For å stå i manntallet må du fylle 18 år innen utgangen av 2023 og enten være norsk statsborger, være folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller være statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30.juni valgåret.